سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین پاشائی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
پریسا کلائی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
نصرت ا… گرانپایه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله توزیع میدان مودهای زوج و فرد کاپلر نوری و روند انتقال توان نوری در یک سوییچ موجبری تمام نوری Ti:LiNbO3 به روش تجزیه ی فوریه ی اصلاح شده (MFDM )محاسبه شده است . توسط نرم افزار تهیه شده،کوپلاژ نور فیبر به موجبرها نیز محاسبه شده است . با انتخاب ولتاژ مناسب الکترودها، سوییچ کامل نور بین شاخه های کاپلر الکترواپتیک صورت می پذیرد