سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر مهدوی نیا – کارشناس ارشد مدیریت سوانح طبیعی – دانشگاه تهران
آرتا علیزاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مدیر بخش GIS , RS شرکت مهندسی نقش ترسیم میلاد

چکیده:

مسایل متعددی در هیدرولوژی سیل ها وجود دارند که مستلزم وقوع سیلهای همزمانی است که در موقعیت های مختلف از یک رودخانه یا یک حوزه آبریز اتفاق می افتند. در این قماله مهمترین موضوع، آنالیز فراوانی سیل پایین دستمحل اتصال دو رودخانه زمانی که اطلاعات سیل بالا دست محل اتصال در دسترس است، می باشد. برای این منظور فرض شده است که تابع توزیع توام سیل در دو ایستگاه اندازه گیری بالا دست از یک توزیع با مقدار حدی دو متغیره پیروی می نماید که توزیع مربوطه در محل پیوستگی توسط انتگرال Convolution بدست آمده است و درواقع توزیع مجموع دو متغیر تصادفی را نشان می دهد. شایان ذکر است که این مدل به طور موفقیت آمیزی در یک نمونه کاربردی و مطالعاتی موردی بکار گرفته شده است. در بخش های بعدی مقاله به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت. ارزش کاربردی این مقاله آنجا نمایان می شود که از طریق بررسی توابع توزیع پیوستگی جریان می تواند به پیش بینی مخاطرات سیل و در نتیجه پیشگیری از مخاطرات و انجام اقدامات اولیه آن پرداخت.