سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش قره باغی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر امیراحمد سپهری – استادیار دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مسعود اسلامی – استادیار دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

از آنجایی که تحلیل و بررسی صدای هر سیستمی که فعالیت مکانیکی دارد تا حد زیادی توصیف کننده کیفیت آن فعالیت می باشد لذا بررسی صدای قلب می تواند عملکرد دریچه های قلب را که دارای چنین فعالیتی هستند را به خوبی بیان کند. در این تحقیق با استفاده از روش پیگیری های انطباقی (MP) بر اساس توابع پایه «بسته پاره موج»، سیگنال صدای قلب را در افراد بیمار و سالم تجزیه کرده ایم و با بررسی رویه های انرژی ضرایب تبدیل دریافته ایم که محل وقوع قله های مربوط به مقیاس ها و انتقال های مختلف تبدیل در افراد سالم و بیمار تفاوت زیادی با یکدیگر می کند و با استفاده از طبقه بندی کننده ای بر اساس معیار فاصله اقلیدسی سیستمی ارایه کرده ایم که تشخیص بیمار قلبی را از شخص سالم به وسیله تحلیل صدای قلب شخص انجام دهد.