سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحجت سبزپوشان – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد آیت الهی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روش های معمول آنالیز ، تشخیص ، دسته بندی و حذف نویز سیگنالECG مبتنی بر آماره های مرتبه دوم است .بررسی های ما نشان می دهد کهECG دینامیکی غیر خطیدارد ، بعلاوه نویزهای جمع شونده با آن عمدتا " گوسی است . همچنین تشخیص و تمایز بسیاری از بیماری ها در حوزه آماره های مرتبه دوم با خطا و عدم اط مینان همراه است. موارد فوق انگیزه های کافی برای مط رح کردن استفاده از آماره های مرتبه بالا را ایجاد می کند . در این مقاله تجزیه و تحلیل سیگنالECG با استفاده از آماره های مرتبه بالا پیشنهاد وکارائی آن در مورد آشکار سازی بیماری ایسکمی قلبی و نمونه ای از نارسائی قلبی جنین آزمایش می گردد.