سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیمحمد رنجبر – گروه مطالعات توزیع مرکز تحقیقات نیرو
کامران خسروی – گروه مطالعات توزیع مرکز تحقیقات نیرو
حسین مستجاب ادعوه – گروه مطالعات توزیع مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

بطور کلی روشهای گوناگونی برای پخش بار ) ) Load Flow شبکه های حلقوی وجود دارد . در این مقاله روش جدیدی برای آنالیز شبکه حل قوی ارائه میشود، بدین ترتیب که ابتدا شبکه حلقوی را به شبکه شعاعی تبدیل نموده و سپس پخش بار بر روی شبکه شعاعی انجام می گیرد .