سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی موسوی زاده – گروه مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
کامران دهقانی – دانشکده معدن، مواد ومتالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید حسین یزدانی طبائی – گروه ساخت وتولید مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در این پژوهش برروی یک قلاب اتوماتیک SA 3 اتصالدهنده واگنهای باری به همدیگرکه پساز شکست سبب خروج قطار از خط و ایجاد خسارات فراوانی شده بود آنالیز شکست انجام شده است .
بازدید چشمی، شکست نگاریهای ماکرو و میکرو و بررسیهای ساختاری و مکانیکی نشان می دهد، عیوب متالورژیکی و مکانیکی متعدد حین تولید قطعه ( عمدتا ناشی از ریختهگری ) سبب تسهیل جوانه زنی و رشد ترک خستگی از دو محل مجزا شده است . نتایج مکانیک شکست بیانگر آن است که بار حین شکست کمتر از بار مجاز بودهاست . همچنین با کمک آنالیز متالورژیکی شکست، علت شکست برای جبران خسارت و جلوگیری از شکستهای مشابه مشخص شده است .