سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضا محمد علیها – آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایر
مجیدرضا آیت اللهی – آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

شکست هیدرولیکی چاهای نفت و گاز و به خصوص چاه های افقی یک فرآیند مناسب برای تحریک چاهها و افزایش میزان استحصال نفت و گاز از آنها می باشد. از آنجا که عمل شکست هیدرولیکی یک فرآیند بروز و رشد ترک در جداره چاه است، روش مکانیک شکست می تواند ابزاری ضروری در جهت طراحی و مدلسازی مناسب عملیات گسیختگی هیدرولیکی در چاههای افقی باشد. این روش می تواند شرایط لازم برای ایجد شکست هیدرولیکی ( مانند فشار سیال لازم) و نیز مسیر رشد شکست را به صورت قابل قبولی تخمین بزند. در این مقاله، به بررسی انواع و چگونگی شکست های اتفاق افتاده در چاه های افقی از دیدگاه مکانیک شکست پرداخته و معیاری برای پیش بینی رفتار شکست چاه معرفی می گردد. در حالت کلی رشد شکست های هیدرولیکی چاه های افقی در شرایط ترکیبی مود ترکیبی بارگذاری (مود کششی و لغزشی بارگذاری) رخ می دهد. نشان داده می شود که در نظر گرفتن ضرایب شدت تنش مود I , II (KI,KII) می تواند مدلسازی مناسبی از فرآیند رشد شکست هیدرولیکی داشته باشد.