سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین فروزان – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از تظاهرات بالینی بیماریهای قلبی تغییرات در صدای قلب است بدلیل ضعیف بودن صدای قلب سمع آن دشوار است و کسب اطلاعات از آن بهدقت زیاد احتیاج دارد تبدیل موجک بواسطه خاصیت متمرکز بودن درحوزه زمان و فرکانس می تواند اطلاعاتی درباره فرکانسهای موجود در سیگنال و زمان رخداد آنها ارائهدهد دراین تحقیق با جمع آوری صدای قلب افراد سالم و بیمار و استفاده از تبدیل موجک برایتحلیل این اصوات صدای S4,S3 و پهن شدگی صدای s2 ثبت شده مقدار پهن شدگی S2 اندازه گرفته شد و نیز اطلاعاتی درباره فیزیولوژی صدای قلب و باندهای فرکانسی آن بدست آمد.