سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر راست بود – عضو هیئت علمی گروه نقشه برداری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

آنچه در این مقاله ارائه می گردد آشنایی با تئوری موجک هاتبدیلات موجک و بکارگیری آن در آنالیز امواج جزر و مدی می باشد. برای این منظور نخست مرور مختصری در مورد تئوری تبدیل فوریه و تبدیلات موجک صورت گرفته و محاسن تبدیلات موجک نسبت به تبدیل فوریه بیان میگردد. در ادامه مطالعات تئوری درمورد سیگنالهای شبیه سازی شده اجرا می شود و در نهایت تبدیل موجک گسسته با استفاده از موجک مختلط مرلت روی سری های زمانی به دست آمده از امواج جزر و مدی اعمال شده و قابلیت این تبدیلات در بررسی فرکانس های جزر و م دی و آشکار سازی مقاطع زمانی وقوع این فرکانس ها اثبات می گردد.