سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب رحیمی –
نصرالله کمالیان –
حسین حمزه لو –

چکیده:

سلسله به بزرگی (فرود در متن اصلی مقاله) در ۲۸ می ۲٬۰۰۴ مناطق غربی استان مازندران را لرزاند که شرط اصلی آن توسط ۱۴۵ ایستگاه شتاب نگاری مرکز تحقیقات مسکن ثبت شد. در این مطالعه با استفاده از شتاب نگاشتهای حرکت تنومند زمین ثبت‌شده در اطراف رو مرکز زلزله کجور پارامترهای چشم، ضریب جذب امواج فرکانس بالا و پارامتر افت کیفی K برای ۱۲ ایستگاه از سد ۴۵ ایستگاهی که رکوردهای ثبت شده سیگنال به نویز و توزیع رو مرکزی خوبی داشتند تعیین شده. پارامترهای چشم به روش بهینه سازی غیرخطی بین تیپ جابجایی به‌دست‌آمده از طیف شتاب برای حل کرد با ترکیب مدل آشفتگی چشم با یک مدل توانی برای ضریب جذب امواج فرکانس بالا به دست آمد. ضریب جذب امواج فرکانس بالا با استفاده از مدل کاهیدگی دامنه از رابطه (فرمول در متن اصلی مقاله) که GR معرف گسترش هندسی از به دست آمد. مقدار میانگین تخمین زده شده برای ضریب جذب، در رنج فرکانسی (۲۵ – ۲ ) هرتز ۱۸۵ به‌دست‌آمده و پارامترهای چشم به صورت (فرمول در متن اصلی مقاله) تخمین زده شدند. بزرگی ممان از رابطه کاناموری (فرم و در متن اصلی مقاله) به دست آمد که سازگاری خوبی با مواد به‌دست‌آمده توسط دانشگاه HARVARD (فرمول در متن اصلی مقاله) به روش CMT و سازمان زمین‌شناسی آمریکا USGS (فرمول در متن اصلی مقاله) دارد.