سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایرج جزیریان – گروه ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه بردایر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوس

چکیده:

آنالیز جزرو مد شامل مشخص نمودن دامنه تمام مولفه های مهم هارمونیکهای اصلی و تعیین تاخیر فاز نسبت به فازهای اصلی مولفه های فوق در جزرو مد تعادلی می باشد در واقع آنالیز جزرو مد تجزیه نتایج حاصل از مشاهدات ثبت شده جزرو مدی به مولفه های آن می باشد که از روشهای مختلفی می توان این پدیده را مورد بررسی قرار داد یکی از این روشها تئوری فوریه است که بحث اصلی ما در این مقاله می باشد. این مولفه های هارمونیک می توانند در پیش بینی جزر و مد در آینده مورد استفاده قرار گیرند اگر اطلاعات جزرو مدی در یک موقعیت ثابت برای یکی پریود زمانی مناسب ثبت شده باشد آنالیز هارمونیک اثر ولفه های نیروی جزر و مد بر روی ارتفاع جزر و مد در اینت موقعیت را نشان خواهد داد ولی مولفه های ارتفاع جزر و مد خواص مشابه با مولفه های تولید جزر و مد برای یک موقعیت معلوم را ندارند بنابر این شکل ح.زه آبگیر اطراف آن نقطه باعث می شود که آب در یک روش واحد به مولفه های نیروی های تولید جزر و مدی پاسخ دهد به این دلیل جهت آنالیز و پیش بینی دقیق جزر و مد در یک منطقه وسیع مانند خلیج فارس نیاز به ایستگاه های جزرو مدی متعدد با اطلاعات پیوسته می باشد که در این مقاله جهت نیل به این اهداف در منطقه خلیج فارس از چندین ایستگاه جزر و مخدی استفاده شده است.