سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی احمدی جبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده دریایی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

توزیع تنش نقطه حاد، به عنوان یکی از عوامل کنترل کننده استحکام سازه های لوله ای،کاملاً مشابه توزیع ضریب تمرکز تنش می باشد. ضریب تمرکز تنش بر اساس فاکتورهای متعددی از قبیل پارامترهای هندسی، حالت های بارگذاری، اندازه جوش و شرایط مرزی تعیین می گردد. در این مقاله، پس از ارزیابی روش عددی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی یک نمونه اتصال K لوله ای تحت بارگذاری خمش داخل صفحه، با انجام یک مطالعهء پارامتریک اثر پارامترهای هندسی بر توزیع و مقدار ضریب تمرکز تنش مورد بررسی قرار گرفته است.