سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق یاری – مرکز تحقیقات آب – وزارت نیرو
باسم الرمضان – مرکز تحقیقات آب – وزارت نیرو

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی شرایط هیدرودینامیکی بندر گناوه، جزر و مد و جریانات جزر و مدی با استفاده از اندازه گیری های محلی و مدل عددی مورد مطالعه قرا رگرفته اند. این کار شامل دو بخش می باشد، در بخش اول مشاهدات جزر و مدیآنالیز شده اند که نتایج آن مولفه های جزر و مدی (Harmonic Constituents) ، سطح متوسط دریا (Mean Sea Level) و پیش بینی جزر و مد در اینده جهت درک چگونگی شرایط جزر و مدی در این منطقه می باشد.
در بخش دوم جریانات جزر و مدی با استفاده از مدل عددی تفاضل محدود (Finite Difference) دو بعدی انالیز شده و الگوی جریانات حاکم بر منطقه بدست امده است. در نهایت با عنایت به چگونگی الگوی جریان و شرایط محیطی منطقه با قضاوت مهندسی درمورد چگونگی و علل رسوبگذاری در دهانه کانال دسترسی بندر بحث شده است.