سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی علوی نیا – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه بوعلی همدان
وحید حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نظر به کمبود تحقیقات تجربی و عددی در زمینه توانمندی سازه های بتنی در مقابل بارگذاری موج حاصل از انفجار در داخل کشور، و با توجه به تحقیقات تجربی انجام شده نگارنده در همین زمینه، در این مقاله رفتار خمشی سازه بتنی تحت بارگذاری حاصل از موج انفجار با کمک نرم افزارهای عددی تحلیل گردیده است. در این مطالعه، با استفاده از داده های حاصل از آزمایشات تجربی و مشخص شدن شدت موج لازم برای تسلیم بتن، در مرحله بعد، تحلیل عددی به کمک نرم افزار اجزا محدودAnsys این سازه تحت بارگذاری استاتیکی و همچنین بارگذاری دینامیکی با توجه به شرائط مرزی Frame Clamped انجام تا میزان درصد خطای نتایج تحلیل عددی و تجربی تعیین تا اتعداد آزمایشات تجربی را در حداقل ممکن انجام گیرد. نتایج تحلیلهای عددی در هر دو نوع بارگذاری با
رعایت شرایط تکی هگاهی با کمتر از % ۱۰ خطا به نتایج تجربی نزدیک می باشند.