سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال زمانی – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدوحید حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر رفاهی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی علوی نیا – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه همدان

چکیده:

امنیت بناهای مسکونی، صنعتی، نظامی و استراتژیکی در برابر شوک ایجاد شده توسط انفجار، یکی از اهداف مهم در جهان امروز به شمار می‌رود. موضوع مورد مطالعه نیز در این راستا و با هدف شناخت بهتر فرآیند انفجار و همچنین رفتار خمشی سازه بتنی تحت بارگذاری حاصل از موج انفجار انتخاب شده است. در این مطالعه، به انجام آزمایشاتی برروی سازه بتنی تحت بارگذاری انفجاری پرداخته‌ می‌شود و فشار ناشی از موج انفجار را محاسبه کرده و در مرحله بعد به تحلیل عددی این سازه تحت بارگذاری استاتیکی و همچنین بارگذاری دینامیکی فشار حاصل از موج انفجار به کمک نرم‌افزار اجزا محدود Ansys پرداخته می‌شود. نتایج تحلیلهای عددی در هر دو نوع بارگذاری با رعایت شرایط تکیه‌گاهی با کمتر از ۱۰% خطا به نتایج تجربی نزدیک می‌باشند..