سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی گودرزی خویگانی – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود یحیایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

استفاه از جان موج دار برای تیرهای عمیق به دلیل افزایش سختی خارج صفحه و مقاومت کمانشی آن، بدون استفاده از سخت کننده های قائم، در دهه اخیر به طور گسترده مورد استفاده وسیع قرار گرفته است. خصوصا تیرهای کامپوزیت باجان فلزی موج دار و بالهای بتنی پیش تنیده اخیرا در پلها به کار میرود. شکل پروفیل های مختلفی که معمولا برای این تیرها مورد استفاده قرار می گیرد، ذوزنقه ایی ، زیگ زاگ و سینوسی می باشد. این مقاله با تعبیه یک مدل سه بعدی اجزاء محدود، تحلیل تنش های برشی در جان تیر ورقهای فولادی با جان سینوسی را باملاحظه مدهای مختلف کمانشی مورد توجه قرار میدهد. نتایج حاصل از آنالیز غیر خطی، فرض رفتار ارتوتروپیک را برای مد کمانشی کلی مورد تایید قرار می دهد همچنین با استفاده از نتایج عددی رابطه موجود برای کمانش موضعی ورقهای مسطح، در تیرهای با موج سینوسی اصلاح شده است. این کار با تعریف عرض موثر برای کمانش موضعی موج های سینوسی امکان پذیر است این عرض موثر در واقع با بکارگیری ضریبی در فاصله خطی بین نقاط ماکزیمم و مینیمم موج حاصل میگردد. ضریب مذکور به ابعاد هندسی موج سینوسی بستگی دارد. علاوه بر این نتایج عددی مقدار دامنه بهینه موج سینوسی را برای حصول ماکزیمم مقاومت برشی جان تیر در ابعاد متعارف طول موج بدست می دهد.