سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین اوتادی – دانشجوی کارشناسی ارشد باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد
پرهان ریاضی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد شکرزاده – استادیاردانشگاه دانشگاه مازندران

چکیده:

تعیین کمیت و کیفیت مواد زاید جامد شهری ، همراه با طرح بازیافت به عنوان مهمترین اقدام در مدیریت پسماندها مطرح است . این مطالعه به منظور تعیین ضوابط مربوط به تفکیک مواد از مبدا صورت گرفت . روش کار بر مبنای ماهیت مطالعه( توصیفی تحلیلی ) شامل جمع آوری اطلاعات و انجام آنالیزهای لازم بود. سرانه تولیدی(۷۹%- ۶۹%) ، درصد مواد فساد پذیر(۷۸/۱-۶۸/۲) و چگالی(kg/m3 480-120 ) نتایج آنالیزهای فیزیکی انجام شده بودند . همچنین برای مواد فسادپذیر، میانگین درصد رطوبت (۵۱/۴۵) و ارزش حرارتی (kj/kg2852/1) تعیین گردید . در نهایت برای تصمیم گیری در زمینه تفکیک اجزاء از مبدا ، انواع پسماندهای شهری به اجزای قابل استفاده در تولید کود آلی ، صنایع تبدیلی ، تولید انرژی و اجزای دفن شدنی تقسیم شدند .