سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی عالیقدر – ph.D مهندسی بهداشتی محیط ، استاد بار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
هادی صادقی – فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط، مربی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده:

تعیین کمیت و کیفیت مواد زاید جامد شهری، همراه با طرح بازیافت و تفکیک مواد از مبدا، به عنوان مهمترین اقدام در بحث مدیریت پسماندها مطرح می باشد. این مطالعه به منظور انجام آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای عادی شهر اردبیل جهت بررسی ضوابط مربوط به تفکیک مواد از مبدا صورت گرفت. روش کار بر مبنای ماهیت مطالعه (توصیفی تحلیلی) شامل جمع آوری اطلاعات و انجام آنالیزهای لازم بر روی پسماندهای عادی شهر اردبیل طی سالهای ۸۳-۱۳۸۲ بود. سرانه تولیدی (kg 0/71-0/67) ، درصد مواد فسادپذیر (۷۳/۱۲-۶۲/۱۰) و چگالی (kg/m3 250-189/20)، نتایج آنالیزهای فیزیکی بودند. همچنین برای مواد فسادپذیر، میانگین درصد رطوبت (۵۸/۹۵) و ارزش حرارتی (kj/kg 5948/16) تعیین گردید. در نهایت جهت تصمیم گیری درزمینه تفکیک اجزا از مبدا، انواع پسماندهای عادی به اجزای قابل استفاده در تولید کود آلی، صنایع تبدیلی، تولید انرژی و اجزای دفن شدنی تقسیم بندی شدند.