سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا معرف زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده فنی و مهندسی – گروه عمران

چکیده:

در مبحثی که ذیلا می آیدآنالیز قابلیت اعتماد سازه های سکوهای فراساحلی شرح داده خواهد شد. این سازه ها علاوه بر بارهای متنوع و مختلفی که بر آنان تحمیل می شود تحت بارگذاری دینامیکی غیر گوسی موج و باد نیز یم باشند. بمنظور انجام آنالیز روشی که بر اساس مفهوم برون گذری (out-crossing) بنا نهاده شده است و همراه شبیه سازی حتی (directional simulation) در فضای بارگذاری استفاده خواهد شد پیشنهاد می گردد. جهت بهره برداری از این روش از نتایج معلوم و دقیقی که در خصوص فرایندهای تصادفی گوسی وجود دارد از طریق تکرار در جهت تقریب نرخ برون گذری فرایندهای غیر گوسی بارهای باد و موج استفاده شده و در انتها احتمال تخریب سازه در یک بازه زمانی خاص یافت خواهد شد.
برای رازیابی دقت نتایجی که با روش یاد شده بدست می آیند فرایندهای تصادفی بارهای بادموج (در دامنه زمانی) بروش شبیه سازی مونت – کارلو تولید شده و با اعمال آنان بر سازه احتمال خرابی سازه برآورد می گردد.
متاسفانه همانطور که انتظار نیز می رفت عملیات شبیه سازی فرایندهای دخیل در انالیز سازه از دیدگاه مقدار زمان و حجم عملیات محاسباتی لازم گران بوده و استفاده از آن دارای محدودیت هائی است.
طی مثالی که خواهد امد ملاحظه خواهد شکه دقت روش پیشنهادی محاسبه احتمال خرابی سازه توسط مفهوم بورن گذری با استفاده از تقریب یاد شده کاملاً رقابت با نتایج بدست آمده توسط شبیه سازی مونت – کارلو است. ضمنا حجم عملیات محاسبات لازمه در روش پیشنهادی بسیار کمتر از روش شبیه سازی یاد شده می باشد.