سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک محمدعلیزاده رفیع – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز وعضو باشگاه پژوهشگران جوان
آرش موسوی – دانشجوی دکترای زلزله و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
علیرضا معتمد نیا – کارشناسی ارشد عمران و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

اساساً ، در هر مصالحی ، وجود پارامتر های مقاومتی نامعین باعث نامعینی در نحوه توزیع آماری آن و متغیرهای توزیع آماری آن می گردد . در م ورد سازه هایی که برای مقاومت در برابر بارهای انفجاری در نظر گرفته می شوند خ ود بار نامشخص و نامعین می باشد، چنانچه پذیرفته شده است که پیش بینی نتایج حاصل از انفجار بسیار مشکل می باشند . با توجه به این اثرات اتفاقی که ناشی از نوع مصالح و هندسه بارگذاری سازه می باشند، ضروری است که برای انجام یک تحلیل به یک تخمین قابل اعتماد از پاسخ سازه ای بیانجامد، تمامی این موارد باید در نظر گرفته شوند . این مقاله، نتایج حاصل از یک تحقیق پارامتری را که برای بررسی در مورد داله ای بتنی مسلح انجام شده، ارائه می دهد . برای قابل اعتماد بودن تخمین، توابع اجرایی بر پایه شکل پذیری مصالح، در صورت وجود جابجایی و حالات حدی کرنش بیشینه در نظر گرفته شده اند برای اثبات کفایتSDOFدر موردهای دالهای پاره ای از شبیه سازیMonte corlo استفاده شده است