سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک محمد علیزاده رفیع – عضو باشگاه پژوهشگران جوان تبریز
سهراب زیرک کار – عضو باشگاه پژوهشگران جوان تبریز

چکیده:

اساسا" درهر مصالحی وجود پارامترهای مقاومتی نامعین باعث نامعینی درنحوه توزیع آماری آن و متغیرهای توزیع اماری آن می گردد.درمورد سازه هایی که برای مقاومت در برابر بارهای انفجاری درنظر گرفته می شوند خود بار نامشخص و نامعین می باشد چنانچه پذیرفته شده است که پیش بینی نتایج حاصل ازانفجار بسیار مشکل می باشد با توجه به این اثرات اتفاقی که ناشی ازنوع مصالح و هندسه بارگذاری سازه می باشند ضروری است که برای انجام یک تحلیل به یک تخمین قابل اعتماد ازپاسخ سازه ای بیانجامد ،تمامی این موارد باید درنظر گرفته شوند .این مقاله نتایج حاصل ازیک تحقیق پارامتری راکه برای بررسی درمورد دال های بتنی مسلح انجام شده ارائه می دهد برای قابل اعتماد بودن تخمین توابع اجرایی برپایه شکل پذیری مصالح درصورت وجود جابجایی و حالات حدی کرنش بیشینه درنظر گرفته شده اند و برای اثبات کفایت SDOF درموردهای دال های پاره ای از شبیه سازی Monte Carlo استفاده شده است .