سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن معینی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
محسن قائمیان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
حسین محمدی شجاع – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رفتار لرزه ای سدهای بتنی وزنی به دلیل نیاز به افزایش اطمینان از ایمنی سدها در حین زلزله در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است . برای بررسی رفتار لرزه ای سدهای بتنی باید آنالیز غیرخطی انجام داد وبرای واردشدن صحیح نیروهای هیدرودینامیک باید اندرکنش سد-دریاچه را به بهترین نحو در نظر گرفت. رفتار غیرخطی دراثر ترک خوردن بتن نیازمند بررسی مدل ترک بتن در سد می باشد . مدل مکانیک آسیب (Damage Mechanics)یکی از مدلهای ترک در بتن است که در این تحقیق با در نظرگرفتن اندرکنش سد -دریاچه و حل معادلات کوپله آن به روش Staggered مورد بررسی قرار می گیرد . در طول آنالیز مش بندی ثابت می ماند و این ویژگیهای مواد المان است که تغییر می یابد. برای آنالیز از بزرگترین مونولیث سد Pine Flat استفاده شده و نشان داده شده است که مدل ترک مکانیک آسیب در مقایسه با روشهای مکانیک شکست (Fracture Mechanics) از نتایج بهتری برخوردار است و نتایج پروفیل ترک به صورت مطلوبتری می باشد.