سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه رئیس دانا – دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا شرافت –
علی مطیع نصر آبادی –

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی از آنالیز مولفه های مستقل به نام آنالیز مولفه های مستقل به همراه مرجع، را برای آشکارسازی علائم صرعی از سیگنال الکتروانسفالوگرام بیماران صرعی به کار برده ایم. آنالیز مولفه های مستقل قادر است سیگنال های مغزی را به مولفه هایی با توزیع مکانی ثابت و بیشترین استقلال در حوزه زمان، بدون نیاز به دانستن مدل مولد این مولفه ها، تجزیه کند. مقید کردن این آنالیز (اضافه کردن اطلاعاتی برای هگرا شدن به مولفه ای خاص) ما را از انجام پیش پردازش ها و یا انتخاب مولفه مورد نظر از بین مولفه های بدست آمده از الگوریتم آنالیز مولفه های مستقل بی نیاز می کند. این روش روی داده حقیقی اعمال شده و برای نشان دادن عملکرد آن، با روش های آنالیز مولفه های اساسی و آنالیز سریع مولفه های مستقل مقایسه شده است. عملکرد جداسازی منابع، توسط شاخص عملکرد (PI) اندازه گیری می شود که میزان خطای جداسازی مولفه های را محاسبه می کند. نتایج نشان می دهد که خطای مذکور برای روش آنالیز مولفه های مستقل به همراه مرجع کمترین مقدار را دارد. همچنین مولفه های زمانی به دست آمده و توزیع مکانی آنها در سطح سر برای هر سه روش از جنبه حساسیت و قابلیت تفکیک مقایسه شده است.