سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید خالوزاده – استادیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد
علی کارساز – دانشجوی دکتری کنترل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله ، به بررسی و تجزیه و تحلیل پارامترهای اندازه گیری هدف مانند برد ، سمت ، کورس و سرعت هدف به عنوان یک زیر سیستم تاثیرگذار بر احتمال اصابت (hp) نهائی موشک پرداخته می شود ، در صورت حساسیت بالای سیستم به این عوامل و یا بزرگی هر کدام از خطاهای فوق ممکن است کاهش احتمال اصابت و در نهایت عدم موفقیت موشک در برخورد به هدف ، اتفاق افتد . این مقاله پس از معرفی لیست منابع خطا در یک مجموعه راداری از یک سیستم کنترل آتش ، به شبیه سازی های بکار رفته در برنامه آنالیز خطا پرداخته و در بخش آنالیز خطای پارامترهای اندازه گیری موقعیت و وضعیت هدف به روش به کار رفته در آنالیز خطا که بر اساس شبیه سازی اتفاقی و یا مونت کارلو است ، پرداخته می شود ، در نهایت میزان تاثیر خطاهای اندازه گیری پارامترهای هدف بر احتمال اصابت نهائی ، زمان روشن شدن جستجوگر تلویزیونی موشک و زاویه سمت داده شده به موشک محاسبه می شود .