سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آنالیز تبدیل موجکی یک شیوه جدید را برای پردازش سیگنالها از طریق قابلیت تجزیه آنها نسبت به فرکانس و زمان پیشنهاد می کند و تغ ییرات فرکانس داده های موجود در هر بازه زمانی را نشان می دهد [ ۳] . تبدیل موجکی به دو دسته پیوسته و گسسته تقسیم می شود[ ۳] . در این مقاله برای آنالیز دبی های ماهانه ورودی سد ونیار از روش تبدیل موجکی استفاده شده و با بکارگیری تبدیل موجکی پیوستهHaar تغییرات پارامتر دبی در ناحیه مورد مطالعه بررسی شده و دوره کم آبی (خشکسالی) و پر آبی (سیلاب) بدست آمده است که با استفاده از این روش زمان محاسباتی کاهش یافته و دقت عملیات کاهش قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد . با استفاده از طیفهای توانی موجک می توان از روی نمودارها، نواحی با مقادیر بیشینه و کمینه را به وضوح مشاهده نمود [ ۱] .این آنالیز جهت مدیریت بهینه مخزن و همچنین آنالیز ریسک و مدیریت اقتصادی مخزن قابل استفاده خواهد بود