سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد –
محمدسعید سیف –
حمید سلماسی –
مسعود آسایش –

چکیده:

در این مقاله آنالیز مودار یک شناور ارائه و اثر پارامترهای هندسی مختلف بر مقادیر فرکانسهای طبیعی شناور بررسی شده است. در ابتدا مبانی اساسی آنالیز مودال و معادلات جهت تعیین فرکانسهای طبیعی ارائه شده است. در ادامه روشهای عددی مختلف موجود برای تحلیل مودار بررسی گردیده است. مدلسازی شناور در دو حالت و با استفاده از المان های Beam و Shell صورت گرفته است. تاثیر ضخامت پوسته بدنه شناور، تاثیر ضخامت Bulk head هاو همچنین اثر ضخامت Deck های شناور و رابطه آنها با فرکانسهای طبیعی بررسی شده است. نتایج حاصله نشان دهنده شکل مودهای مختلف شناور برای حالات فوق و همچنین فرکانسهای طبیعی شناور در هر حالت است.