سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عرفانی – دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات،‌دانشگاه آزاد اسلامی
عباس عرفانیان امیدوار – گروه مهندسی پزشکی،‌دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل سیگنال های مغزی در هنگام تصور حرکت با استفاده از روش آنالیز مولفه های مستقل است. آنالیز مولفه های مستقل یک روش گسترش یافته آنالیز مولفه های اصلی است و برای جداسازی کور منابع مستقل که به صور خطی ترکیب شده اند، بکار می رود. لذا انتظار می رود با آنالیز مولفه های مستقل سیگنال های مغزی در حین تصور حرکت، فعالیت های مختلف مجزای مغز را در طول فرآیند تصور جدا و به صورت یک مؤلفه مستقل ارائه داد. برای این منظرو آزمایشات مختلفی بر روی انسان انجام شده است. نتایج آنالیز مؤلفه های مستقل نشان می دهد که می توان فعالیت قسمت های مختلف مغز را، شامل پاسخ به تحریک بینایی، پاسخ بخش ادراک (P300) و همچنین فعالیت ذهنی مربوط به تصور را تحت مؤلفه های مستقل تفکیک کرد. آنالیز زمان – فرکانس مؤلفه های مستقل سیگنال های مغزی در هنگام تصور حرکت نشان می دهد که در هنگام تصور حرکت بستن و باز کردن پنجه دست کاهش توان در باند آلفا رخ می دهد. مقدرا کاهش به هنگام تصور بستن بیشتر از تصور باز کردن است. مقدرا کاهش توان در باند آلفا به هنگام تصور بستن و باز کردن پنجه دست برای نواحی temporal بیشتر از نواحی دیگر است. در مرحله شروع تصور، افزایش شدید توان در باند دلتا و تتا رخ می دهد. مقدار افزایش توان در باند دلتا و تتا برای تصور باز کردن بیشتر از تصور بستن پنجه دست است.