سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهره یزدانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
مسعود توحیدفر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشا
عزت اله فرشادفر – استاد گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
مژگان موسوی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی تهران

چکیده:

در یک پروژه انتقال ژن ، آنالیز های مولکولی پس از تراریختی به همراه آزمون زیست سنجی جهت بررسی پایداری ژن انتقال یافته و گزینش لاین ها ی هموزایگوس در نسل های پیشرفته ، حائز اهمیت است . در این تحقیق نسل سوم (T2) پنبه تراریخت Bt که به روش آگروباکتریوم و پلاسمید نوترکیب pBI121-cry1Ab تراریخت شده بود از نظر پایداری ژن مذکور ، بررسی و با آفت کرم غوزه پنبه زیست سنجی شد . آنالیز PCR با آغازگرهای اختصاصی ، پایداری ژن انتقال یافته cry1Ab در نسل سوم را نشان داد. از ۶ لاین تراریخت مستقل تحت بررسی، لاین ۶۱/۲۹ هموزایگوس بود که برای آنالیزهای بعدی انتخاب شد . آنالیز RT-PCR بیان ژن در سطح mRNA و آنالیز سادرن بلات تلفیق و عدم نوآرایی ژن cry1Ab در ژنوم را تایید کرد . نتایج زیست سنجی بیانگر مقاومت معنی دار پنبه های تراریخت در برابر آفت کرم غوزه پنبه، از جمله آفات مهم پنبه در ایران، بود. لاین هموزایگوس ۶۱/۲۹ پس از تثبیت صفات زراعی مطلوب، در صورت موفقیت در آزمایشات مزرعه ای و ایمنی زیستی می تواند به عنوان منبع دهنده ژن در برنامه های اصلاحی استفاده شود.