سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید احمد بابازاده – دانشگاه پیام نور بیرجند

چکیده:

ایالت سهل آباد در اقیانوس سیستان بین دو خرده قاره افغان و لوت دارد. رسوبات نهشته شده در این ایالت شامل رسوبات با نهشتگی مجدد، چرتهای رادیولر دار، رسوبات مربوط به نواحی عمیق و کم عمق با فرامینی فرا کف زی است. عمده ترین میکروفاسیس نواحی فلات قاره شامل رخساهای حاوی ارتوفراگمینوئید و کورالین (جلبک قرمز) می باشد. این تحقیق بر روی میکروفاسیس مجموعه جانوری فرامینی فرا ائوسن زیرین نظیر ارتوفراگمینوئید شامل دیسکوسیکلینا، آستروسیکلینا، تومولیتهای کوچک و روتالیدها شامل لوخارتیا کوندیتی، لوخارتیا هیمه، کوویلیرینا والنسیس، آلوئولینا و میلیولید استوار است. دو مجموعه جانوری بقرار زیر تشخیص داده شده است: مجموعه حاوی میلیولینا ( مرکب از اوپرت اربیتولیتز، آلوئولینا و میلیولیدها) و مجموعه حاوی ارتوفراگمینوئید (شامل دیسکوسیکلینا، آسیلینا و آستروسیکلینا) می باشد. این مجموعه ها در ساب تایدال کم عمق و ساب تایدال عمیق تشکیل می شوند، آنالیزمیکروفاسیس سنگها بر اساس اجزا رسوبی و فرامینی فرا پایه ریزی شده است.