سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه صیادزاده – کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شیراز
سیدمحمدعلی زمردیان – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

بسیاری ازمخازن سدهای شناخته شده در جهان، دارای مشکلات ناشی از نشت می باشند. این نشت ممکن است از تشکیلات زمین شناسی ساختگاه سد یا پی سد و یا از بدنه سد اتفاق می افتد. همچنین پدیده زیرشویی زیرپی و بدنه، موجب شکستهای فاجعه آمیز در سدها گردیده است. گرادیان خروجی نیز مهمترین معیار طراحی برای ضریب اطمینان نسبت به زیرشویی است. بنآبراین یافتن روشهایی برای کاهش مقدار نشت و گرادیان خروجی بسیار حائز اهمیت خواهند بود. در این تحقیق از نرم افزار ANSYS استفاده شده است که یک برنامه کامپیوتری فراگیر و چند منظور در المان محدود می باشد و قادر است تحلیلهایی در زمینه های دینامیکی، استاتیکی ، انتقال حرارت، جریان سیالات، الکترومغناطیس و … ارائه دهد و جهت تحلیل و مدلسازی جریان آب در پی سد از روش تشآبه سازی حرارتی استفاده شده است. این تحقیق خصوصیات جریان (مقدار نشت و گرادیان خروجی) را درسدهای نفوذناپذیر با عرض متغیر و پرده سپر در عمقهای مختلف پنجه پایین دست، روی سیستم های خاک دولایه و سه لایه بررسی می کند و مقدار جریان و گرادیان خروجی برای تمام شرایط تعیین می گردد و نتایج بدست آمده بصورت نمودارهای بی بعدی بنام منحنی هی اپسیلن ارائه می شوند. این منحنی ها به طراح این امکان را می دهند که مشکلات نشت را بدون نیاز به برنامه کامپیوتری پیش بینی و خصوصیات جریان مورد نظر را بدست آورد و با صرف کمترین زمان، طراحی اپتیمم را انجام داده و سریعاً تصمیم گیری نماید.