سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احمد ساعتچی – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نوسانات در مقادیر الکتریکی ، مثل جریان و پتانسیل یک الکترود فلزی که در تماس با یک محیط خورنده قرار دارد را نویز الکتروشیمیایی می گویند، بخاطر شباهت با لغات نویز که برای نشان دادن نوسانات صوتی یا الکتریکی تصادفی و نامنظم بکار میرو.
این نوسانات مربوط هستند به فرایندهایی که در فصل مشترک فلز با محلول روی میدهند. تجزیه و تحلیل نویز الکتروشیمیایی نتیجتا می تواند اطلاعاتی در مورد اتفاقاتی که در فصل مشترک روی می دهد، بدست دهد. تحلیل نویز در بسیاری از رشته ها بخوبی تکامل یافته بوسیله تحلیل نوسانات خودبخود کمیات الکتریکی در یک مسئله اطلاعات با ارزشی در رشته های مختلف (مثل الکترونیک، شیمی، بیولوژی، الکتروشیمی) بدست امده است. مخصوصا ، بنظر میرسد که این روش می تواند اطلاعاتی فراهم آورد که بوسیله اندازه گیریهای معمول امپدانس قابل حصول نیست. لذا، روش تحلیل نویز الکتروشیمیایی در مهندسی خوردگی کاربرد روزافزونی پیدا نموده است.
کاربردهای اصلی روش نویز در خوردگی، تعیین شروع خوردگی موضعی، و پیدا کردن علائم اختصاصی در طیف نویز برای شناسایی نوع خاص خوردگی بوده . در اینمقاله، ماهیت و منشا، روشهای آزمایشگاهی ، نحوه تجزیه و تحلیل و کاربردروش نویز الکتروشیمیایی باختصار مرور می گردد و سپس نتایج حاصله در مورد خوردگی موضعی فولاد پسیو شده در محلول دی کرومات پتاسیم د رحضور ین کلر نشان داده خواهد شد طیف فرکانسی و تغییرات RMS سیگنالهای نویز الکتروشیمیایی برای تشخیص سرعت و نوع خوردگی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.