سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدغلامحسین سادات رفیعی – شرکت آب و فاضلاب شیراز
عنایت اله مهبودی –

چکیده:

شناخت فعالیت های مختلف وسنجش تاثیرات آنها بر هزینه های سازمانی، اهمیت و فواید زیادی علی الخصوص در سازمان هایخدماتی دارد که این امر مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی است. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستم های که در سطح سازمانهای خدماتی کشور استفاده میگردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارت نمی باشد. بنابراین لزوم اسفتاده از سیستم های نوین هزینه یابی که در سطح دمای معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. در این تحقیقخدمات واحد بهره برداری شبکه فاضلاب شیراز طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۴ با توجه به اطلاعات قابل دسترس از نوع و میزانفعالیتهای که در این واحد انجام میشود و اطلاعات هزینه ای موجوددر واحد مالی شرکت آبفا شیراز با اسفتاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)مورد بررسی قرار گرفته است. چون بخشی از افزایش هزینه سالیانه ناشی از تورم می باشد، برای یکسان سازی نرخ هزینه تمام شده خدمات، افزایشقیمتها، افزایش قستمها نسبت به سال ۸۲ تعدیل و سپس تغییرات هزینه، ارزیابی شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که هزینه های مستقمی واحدمذکور در سالهای مورد بررسی روند نزولی داشته ولی هزینه جذب شده سایر واحدها روند متفاوتی داشته و افزایش یافته است. همچنین هزینه کلیه فعالیتها محاسبه و قابل مقایسه و بررسی های لازم برای تصمیم گیریهای مدیریتی می باشد .یکی از فعالیتهای که هزینه بالایی داشته، همسطح سازی دریچه هایچدنی بوده که در سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار شده است.