سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا شبگرد – استادیار گروه مهندسی ساخت وتولید دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز
حسین جباری خامنه – دانشیار گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز
رامین محمدپور شتربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ساخت وتولید دانشکده مکانیک دانشگاه

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از اصول طرح ریزی آزمایشها ( DOE) و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون خطی چندگانه و روش شناسی سطوح پاسخ ( RSM)، ارتباط بین ورودی های فرآیندEDM (شدت جریان، زمان روشنی پالس و ولتاژ جرقه) و خروجی های آن (نرخ براده برداری MRR و فرسایش نسبی ابزار TWR) مدلسازی شده و اثر متغیرهای ورودی بر روی ویژگی های ماشین‌کاری فولاد ابزار گرمکار AISI H13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق انتخاب بهینه پارامترهای ورودی، جهت رسیدن به یک نتیجه دلخواه خروجی (MRR و TWR) را میسر نموده و ماشین‌کاری اقتصادی را در یک واحد صنعتیممکن ساخته است.