سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی جعفرخالو – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
نصراله جواهری – دانشجوی دکتری رشته سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید باقری – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی شرکت مهندسی مشاور مشانیر

چکیده:

طرح احداث سد مخزنی ابوالفارس در ۵۶ کیلومتری جاده رامهرمز – بهبهان در پائین دست روستای تنگ تلخ قرار دارد . گزینه مطالعاتی در دره ای V شکل انتخاب شده که در سنگهای بخش لهبری سازند آغاجاری شکل گرفته است . پهنای بستر رودخا نه حدود ۵۰ متر و ژرفای آبرفت ۵ متر ارزیابی می شود . اما در حاشیه چپ مخزن این سد یک نوع زمین لغز ش از نوع Slump روی داده است که در صورت فعالیت مجدد ، حجم قابل توجهی از واریزه به داخل مخزن سد فرو می ریزد . به منظور بررسی وضعیت ساختگاه سد از نظر وقوع زمین لغزش احتمالی در مخزن، آنالیز پایداری زمین لغزش مذکور با استفاده از نرم افزار Slide 2003 در سه حالت خشک، اشباع و پس از آبگیری و با در نظرگرفتن ضریب زلزله به میزان .۲g انجام شده است . این بررسی نشان داد که زمین لغزش مذکور پس از آبگیری مخزن به حالت پایدارتری می رسد اما خطر بالقوه فعالیت مجدد آن در هنگام تخلیه سریع و یا با تغییرات تراز آب مخزن بویژه در هنگام زلزله وجود دارد