سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میکائیل یوسف زاده فرد – دانشکده عمران دانشگاه تبریز
رحمت اله نگهدا مغانلو – دانشجوی دکترای خاک و پی دانشگاه دولتی عمران مسکو ( MGSU )، مسکو

چکیده:

در این مقاله پس از پرداختن به نحوه پیدایش و مفاهیم شبکه عصبی، از آن در حل مساله تحلیل و طراحی پی های گسترده استفاده شده است. شبکه عصبی ابزاری برای تقریب زدن توابع بسیار غامص و غیر صریحی است که امکان آن با روشهای تقریبی ریاضی دیگر بسیار مشکل و یا غیرممکن است. شبکه های عصبی را باید با مجموعه های ورودی و خروجی با تعدادی متغیر آموزش داد. مهمترین و پر حجم ترین مرحله تهیه مجموعه های آموزشی است. در این تحقیق برای این منظور از مجموعه ای متشکل از ۱۴۴ ورودی که از تحلیل و طراحی روی ۱۴۴ ساختمان و بی تهیه گردیده، استفاده شده اسن. برای تهیه این ورودی ها از برنامه ای ΕΤΑΒS و SAFE استفاده شده است. برای آنکه شبکه قابلیت پیشگویی خوبی داشته باشد، باید حدالامکان توضیح ورودی و خروجی باید از توزیع یکنواختی از حالات عملی برخوردار باشد. شبکه های عصبی به کار رفته در این تحقیق از نوع ΒP و RΒF می باشد، تحقیق نشان داد که شبکه از نوع ΒP (انتشار برگشتی) خطای کمتری در پیشگویی پارامترهای خروجی طراحی دارد. با توجه به تحلیل غیرخطی به کار رفته دربرنامه SAFE ونیز ماهیت غیرخطی شبکه عصبی ، کل پروسه یک روند غیرخطی را داراست که نسبت به تحقیقات دیگر از این نظر قابل توجه می باشد.