سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید فطورچی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

تونل خماری بطول ۲۴۰۰ متر و سطح مقطع نهایی ۶۰ متر مربع اولین تونل در مسیر راه آهن بافق – مشهد می باشد. با توجه به اینکه توده سنگهای در بر گیرنده تونل اکثرا حالت لایه ای داشته و در بعضی قسمتها خیلی ضعیف هستند رفتار نگاری و آنالیز پایداری آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مراحل اجرای حفاری و نصب سیستم نگهدارنده تونل به روش NATM ، رفتار نگاری است. در این مطالعه برای رفتار نگاری تونل خماری بعد از نصب و قرائت ایستگاه های رفتار نگاری، نمودارهای مربوطه رسم شده و تفسیر شده اند. سپس آنالیز پایداری تونل و ارزیابی محتمل ترین عوامل ناپایداری با استفاده از تفسیر داده های رفتار نگاری و توسط برنامه FLAC انجام گرفته و سیستم نگهدارنده مناسب پیشنهاد شده است. در این راستا، طبقه بندی مهندسی توده سنگ مسیر و روند تغییرات ثبت شده توسط ابزار دقیق مورد استفاده قرارگرفته است. همچنین احتمال تشکیل بلوک های ناپایدار در توده سنگ پیرامون تونل با استفاده از نرم افزار UNWEDGE مورد بررسی قرار گرفته است.