سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد داربر – دانشجوی مهندسی استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین جلالی فر – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ناپایداری شیب به عنوان یکی از مسائل عمده پیش روی مهندسین عمران و معدن، هر روزه باعث خسارات سنگین مالی و اقتصادی به مناطق مسکونی و معدنی می شود. ایران با توپوگرافی عمدتاً کوهستانی، فعالیت زمین ساختی و لرزه خیزی زیاد و شرایط متنوع زمین شناسی و اقلیمی، عمده شرایط طبیعی را برای ایجاد طیف وسیعی از شکست ها و ریزش ها داراست، اما تحقیقات پیرامون ناپایداری شیب در کشورمان کمرنگ بوده است. کم توجهی به این بخش، ضررهای هنگفتی را به راه ها، خطوط آهن، خطوط انتقال نیرو و ارتباطات، تأسیسات معدنی، سدها و جنگل ها وارد نموده است. از آن جایی که روابط مربوط به آنالیزهای پایداری بسیار پیچیده بوده و نیازمند وقت و دقت خاصی جهت انجام محاسبات می باشد، نرم افزاری برای تحلیل انواع ناپایداری ها، ریزش های سطحی و تعیین مشخصات نگهدارنده های لازم بر مبنای تئوری تعادل حدی طراحی شده است. این نرم افزار که (Slope Stability Analysis) S.S.A نام دارد، قادر به تشخیص مناطق دارای پتانسیل شکست، تحلیل شکست صفحه ای، تحلیل شکست دایره ای و طراحی مهارسنگی های لازم جهت نگهداری مناطق دارای پتانسیل شکست است