سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد دابر – مهندسی استخراج معدن ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین جلالی فر – دکترای مکانیک سنگ ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده فنی و مهندسی ،

چکیده:

ناپایداری شیب به عنوان یکی ازمسائل عمده پیش روی مهندسین عمران و معدن همواره باعث خسارات سنگین مالی و اقتصادی به مناطق مسکونی و معدنی می شود .ایران با توپوگرافی عمدتا"کوهستانی فعالیت زمین ساختی و لرزه خیزی زیاد و شرایط متنوع زمین شناسی و اقلیمی عمده شرایط طبیعی را برای ایجاد طیف وسیعی ازشکست ها و ریزش ها داراست ،اما تحقیقات پیرامو ن ناپایداری شیب درکشورمان کمرنگ بوده است .کم توجهی به این بخش ضررهای هنگفتی را به راهها ،خطوط آهن ،خطوط انتقال نیرو و ارتباطات ،تاسیسات معدنی ،سدها و جنگلها وارد نموده است .ازآنجایی که روابط مربوط به آنالیزهای پایداری بسیارپیچیده بوده و نیازمند وقت و دقت خاصی جهت انجام محاسبات می باشد نرم افزاری برای تحلیل انواع ناپایداریها ،ریزشهای سطحی و تعیین مشخصات نگهدارنده های لازم برمبنای تئوری تعادل حدی طراحی شده است
این نرم افزارکه TSlope Stability AnalysisS_ S.S.A نام دارد قادر به تشخیص مناطق دارای پتانسیل شکست ،تحلیل شکست صفحه ای ،تحلیل شکست دایره ای و طراحی مهارسنگی های لازم جهت نگهداری مناطق دارای پتانسیل شکست است .