سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سهراب صائب طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد باقر منهاج – استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید علی سید صالحی – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله به بررسی پایداری نقاط تعادل در شبکه های حافظه انجمنی می پردازد. در ابتدا بصورت تحلیلی رابطه ای جهت تعیین پایداری و یا ناپایداری نقاط تعادل رابطه بازگشتی یک شبکه حافظه انجمنی در دو حالت یک بعدی و دو بعدی بدست می آید. از دیدگاه ریاضی ثابت می شود که برای دو حالت بررسی شده در این مقاله ، نقاط رئوس ناحیه متشکل از نقاط تعادل، همواره پایدار مجانبی هستند و نقاط جذب سیستم را بوجود می آورند اما سایر نقاط ناپایدارند که مرز بسترهای جذب را مشخص می کنند. به این ترتیب با تغییر نقاط ناپایدار می توان مرز بسترهای جذب را تغییر داد .در قسمت پایانی مقاله نیز با استفاده از شبکه های حافظه انجمنی و با انجام چندین شبیه سازی، تاییدی از مطالب فوق ارائه گردیده است.