سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین صادقپور – کارشناس ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مهندسین مشاور ساحل
رسول مبرز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه‌های دریایی، مهندسین مشاور

چکیده:

بندر پتروشیمی پارس در منطقه عسلویه در جنوب استان بوشهر در یکی از قطبهای مهم گازی کشور در حال طراحی و احداث است. در این بندر دو موج‌شکن سنگریزه‌ای در طول کل ۳۷۵۰ متر و حداکثرارتفاع ۴۲ متر به منظور حفاظت بندر و پهلوگیری کشتی و انتقال محصولات پتروشیمی به کشتی‌های باری درنظر گرفته شده است. کنترل نشست و پایداری موج‌شکن‌های سنگریزه‌ای مذکور به علت وضعیت خاص مصالح سنگریزه‌ای موجود و شرایط اجرا از یک طرف و عبور خط لوله‌های انتقال محصولات پتروشیمی از تاج موج‌شکن از طرف دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله چکیده مطالعات طراحی و کنترل انجام شده بر روی پایداری و نشست مقطع موج‌شکن‌های مذکور با استفاده از نتایج نر‌م‌افزار اجزاء محدوده PLAXIS ارائه شده است. در قسمت اول کنترل پایداری و نشست مقطع موج‌شکن در شرایط بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (زلزله) بررسی شده است. سپس در بخش دوم با توجه به حساسیت خط لوله عبوری نسبت به نشست‌ها، و مقادیر نشست و جابجایی‌های بدست آمده در شرایط زلزله کنترل نشست تکیه‌گاه خط لوله بوسیله کوبیدن شمع در مقطع موج‌شکن سنگریزه‌ای بررسی شده و براساس نتایج بدست آمده راه کار مناسب ارائه شده است