سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهمن عبدالحمید زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
داود رشتچیان – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

اکسید اتیلن ماده ای بسیار سمی و خطرناک از نظر امکان ایجاد انفجار و آتش سوزی است و واحدهای تولید اکسید اتیلن در میان پرمخاطره ترین واحدهای صنایع پتروشیمی قرار دارند. از این رو پرداختن به ایمنی و مدیریت ریسک این واحدها همواره مورد توجه بوده است. برای مدیریت ریسک واحدهای فرآیندی، علاوه بر محاسبه احتمال رخداد حوادث نامطلوب نیاز به محاسبه شدت تأثیرات و عواقب این حوادث نیز هست. تا بدین وسیله، ریسک اولویت بندی شده و برحسب اولویت نسبت به حذف یا تلاش برای کاهش عواقب آن اقدام شود. محاسبه شدت عواقب و پیامدهای حوادث احتمالی تحت عنوان آنالیز پیامد شناخته می شود. در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش های نوین آنالیز پیامد، عواقب نشتی محتمل اکسید اتیلن از مخازن نگهداری، در یک مجتمع پتروشیمی شناسایی و تحلیل شود . این تحلیل در ارزیابی ریسک این واحد و نیز ارائه طرحی برای واکنش سریع در برابر حوادث، مورد استفاده قرار می گیرد.