سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم پنجه فولادگران – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدحسن مرادی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحیدرضا نفیسی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روشنک ابوترابی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

آنالیز مایع منی مهمترین فاکتور در تشخیص قدرت باروری مردان می باشد. خصوصیت جلوروندگی اسپرم بعنوان یکپیش بینی از قدرت باروری مردان است و در مراحل تولیدمثل به شکل مهمی شرکت می کند. آنالیز حرکتی اسپرم اساستعیین پارامترهای جنبشی حرکت اسپرم می باشد. هدف ازاین مقاله بدست آوردن مسیر حرکت اسپرم از طریق آنالیزکامپیوتری بر روی فیلمهای میکروسکوپی می باشد. اهمیت این روش در این است که می تواند مسیر حرکت اسپرم رابادقت خوبی، صحیح تشخیص داده و در صورت آیجاد خطا در مسیر حرکت استخراج شده محل آن را با استفاده از بعدفرکتال تشخیص دهد.