سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد عاصم پور – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک
مسعود حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک
صابر درمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله یک روش سریع و ساده برای تخمین توزیع کرنش در قطعات فلزی نازک حاصل از فزآیند پرسکاری ارائه می شود. در این روش قطعه سه بعدی نهایی المان بندی شده و هر المان در یک گام به حالت تغییر شکل نیافته خود در ورق اولیه برگشت داده می شود. برای این کار از تئوری شکل کلی پلاستیسیته و المانهای غشایی استفاده شده و مسیر کرنش به صورت خط مستقیم در نظر گرفته می شود. از آنجائیکه ورق اولیه در صفحه افق قرار دارد لذا ارتفاع تغییر شکل در هر نقطه معلوم بوده و مسئله از حالت سه بعدی به دو بعدی تقلیل داده می شود. برای مشخص کردن سهم هر المان از کل نیروی ورق گیر از نسبت مساحت المان به مساحت کل المانهای زیر ورق گیر استفاده می شود. به منظور بررسی صحت نتایج، از دو قطعه فنجان دایروی و منشور مربعی استفاده شده است. نتایج ورق اولیه و توزیع کرنش حاصل از مدلسازی این قطعات مطابقت خوبی با نتایج تجربی منتشر شده و همچنین نرم افزار های تجاری موجود نشان میدهد. به دلیل توانایی این روش در پیش بینی شکل پذیری قطعه از نظر پارگی و چروکیدگی، استفاده از آن در مراحله طراحی اولیه فرایند مناسب به نظر می رسد.