سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین نصر اصفهانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید طیرانی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله به کمک تکنیک MM ، ضریب کوپلاژ بین محفظه های استوانه ای بکار گرفته شده در فیلترهای موجبری مود TE011 محاسبه شده است. با استفاده از این تکنیک برای نخستین بار چهار محدودیت عمده مدل های موجود در تعیی ضرایب کوپلاژ که عبارتند از نادیده گرفتن اثر مودهای مرتبه بالاتر، ضخامت محدود آیریس کوپلاژ، تاثیر انحنای دهانه کوپلاژ و عمده ترین محدودیت مدل ها، یعنی ابعاد دانه کوپلاژ بر طرف گشته و به این ترتیب دقت قابل توجهی در تعیین ضرایب کوپلاژ فراهم آمده است. تقریب به کارگرفته شده در این مقاله سهولت قابل توجهی در اجرای تکنیکMM فراهم آورده است. به گونه ای که لزوم استفاده از بسط بسل فوریسه یا سایر روشهای عددی به منظور اقناع شرایط مرزی را از میان برداشته و همین امر منجر به سرعت قابل ملاحظه این روش تعیین ضرایب کوپلاژ در مقایسه با سایر نرم افزارهای عددی مانند CST , HFSS شده است. صحت نتایج بدست آمده از طریق مقایسه این نتایج با نرم افزار CST مورد تایید قرار می گیرد. در پایان به عنوان مثالی ازکاربرد این آنالیز، طراحی یک فیلتر درجه ۳ طراحی می گردد.