سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هناء سامری – دانشجوی کارشناسی ارشد،
افشین صلواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد،
بهمن یزدی صمدی – استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی اکبر شاه نجات بوشهری – استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

کیفیت نانوایی در گندم های هگزاپلویید یک خصوصیت پیچیده ای می باشد که تحت تاثیر پروتئین های گلوتن غیر قابل حل در آب که خود بعنوان عامل اصلی خاصیت کشسانی و چسبندگی خمیر آرد گندم می باشند، قرار می گیرد. کیفیت پایین و بالای نانوایی با دو جفت آلل ۱DX2+1DY12 و ۱DX5+1DY10 موجود روی مکان ژنی چندگانه Glu-D1 کنترل می گردد. ردیابی این زیر واحدهای گلوتنین در گذشته به کمک الکتروفورز SDS-PAGE صورت گرفته است . در این تحقیق، با توجه به سرعت و دقت تخریب کمتر آن از متد جایگزین دیگر به کمک PCR برای ژن های گلوتنین استفاده گردید . به همین منظور تعدادی از ارقام زراعی گندم هگزاپلویید ایرانی پس از استخراج DNA به کمک آغازگرهای اختصاصی برای جفت آلل های ۱DX5+1DY10 و ۱DX2+1DY12 تحت آنالیز PCR قرار گرفت، نتایج حاصله تایید کننده کارای این متد برای گزینش ارقام و لاین های با کیفیت بالای نانوایی می باشد.