سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی خانی – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مهدی صدیقی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعت
علی ولی زاده – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

چکیده:

برای تحقق ایدة انتقال صوت با استفاده از پروتکل IP نیاز به تراشه های با قدرت پردازشی بالا می باشد. یکی از روشها برای رسیدن به این توان، استفاده از ایدة سیستم بر روی تراشه میباشد. در این گونه تراشهها چند هستة متکی بر پردازندههایRISCبه موازات کار پردازش را انجام میدهند. یکی از نکات مهم در این تراشهها طراحی سیستمارتباطی برای برقراری ارتباط بین اجزای داخلی میباشد. این مقاله سیستم ارتباطی برای یک پردازندةVoIP مبتنی برایدةSOCارائه میکند. سپس با استفاده از روشهای تحلیلی و شبیه سازی نشان داده میشود، این سیستم ظرفیت لازمبرای جابجایی ترافیک ۳۰ کانال صوت را در الگوریتمهای ۷۲۳g و ۷۲۸ g729، gخواهد داشت.