سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
محمدرحیم نامی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
خسرو جعفرپور – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

از مشکلات جدی به وجود آمده در جوشکاری ورق های نازک، تغییر فرم های بزرگ می باشد که به طور ناگهانی و بدون هیچ علائم اولیه ای رخ می دهند. این تغییر فرم های زیاد که بدون تغییر زیادی در کرنش بوجود می آیند کمانش نام دارد. کمانش بوجود آمده در جوشکاری، به دلیل ایجاد تنش های فشاری بزرگی است که بر اثر توزیع پیچیده ی دما برروی قطعه ی جوشکاری و دور از محل جوش به وجود می آید. تنش بحرانی که در اثر بارهای فشاری به وجود می آید به پارامتر های مختلفی بستگی دارد. یکی از پارامتر های مهم تاثیرگذار، طول قطعه ی در حال جوشکاری است. بنابراین، بررسی این پارامتر در ایجاد تنش های پسماند و کمانش بوجود آمده در ورق در حال جوشکاری، می تواند نقش بسزایی در کنترل فرآیند جوشکاری داشته باشد. در این مقاله، آنتروپی تولیدی به عنوان مبنایی برای بررسی اثر طول قطعه برتغییر فرم کمانشی ورق در حال جوشکاری، معرفی می گردد. در نتیجه این روش ابزار قوی در اختیار ما قرار می دهد که بدون بدست آوردن مقادیر تنش های پسماند (عامل اصلی ایجاد تغییر فرم های کمانشی) به طور مستقیم که بسیارپیچیده و زمان بر است، رفتار تنش های پسماند را به طور کیفی مورد بررسی قرار داده و خطر ایجاد تغییر فرم کمانشی را به صورت کیفی پیش بینی کنیم. شایان ذکر است که در این مقاله با استفاده از مدلی عددی، کار آمدی روش، برای سه طول مختلف بررسی شده و نتایج، با روابط موجود برای تنش های بحرانی در قطعات تحت جوشکاری مقایسه شده است.