سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشیار دانشکدة مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالله افشار – دانشیار دانشکدة مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
حسن ایمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی، دانشکدة مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنع

چکیده:

آلومینیوم از لحاظ مقدار مصرف درکاربرد های صنعتی بعد از آهن دومین مقام را دارا می باشد . خصوصیات اصلی آلومینیوم که به موجب آنها کاربرد این فلز افزایش یافته است؛ دانسیتة کم، استحکام مکانیکی حاصل از آلیاژسازی، عملیات حرارتی مناسب و مقاومت به خوردگی بالا می باشد . این فلز در حالت خالص ً نسبتا نرم می باشد، اما بعد از اعمال یک عملیات الکتروشیمیایی ( آندایزینگ ) بر روی آن، خواص م هندسی از قبیل سختی، مقاومت به سایش و مقاومت بهخوردگی بهبود می یابند . در روش معمول برای انجام آندایزینگ از جریان مستقیم یاDCاستفاده می شود . رسیدن به فیلمی با سختی و ضخامت بالا توسط این روش در مورد برخی از آلیاژهای آلومینیوم بویژه آلیاژهای با مقدار مس بالا و آلیاژهای پرسیلیسیم مشکل بوده و اغلب منجر به بروز پدیده های سوختگی، پودری شدن، تشکیل فیلم غیریکنواخت و سایر عیوب در فیلم اکسیدی می شود . اخیر اً برای غلبه بر این مشکلات، اثرات پالسی شدن جریان آندایزینگ مورد مطالعه قرار گرفته است .
در این تحقیق تأثیر پارام ترهای مختلف جریان پالسی و همچنین اثر افزودن اسید نیتریک و اسید بوریک بعنوان اصلاح کننده در الکترولیت محتوی اسید سولفوریک بر روی خواص فیلم آندی شامل سختی، ضخامت و مورفولوژی پوشش در آلیاژهای آلومینیم ۱۰۵۰وآلومینیم خیلی خالص مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بررسی ها حاکی از آن است که با افزایش سیکل کاری
تا مقدار۰۸ درصد ضخامت و سختی پوشش افزایش می یابد . همچنین افزودن اسید نیتریک واسید بوریک به مقدار ۲۵ / ۰ مولار موجب افزایش سختی تا مقدار ۴۷۰ و ۴۶۱ ویکرز و افزایش ضخامت تا مقدار ۸۲ و ۷۸ میکرون ( به ترتیب ) خواهد شد .