مقاله آندوتوكسمي و مرگ ناشي از عفونت توام كلبسيلا پنومونيه K1 با اشريشياكلي آنتروپاتوژن در يك راس گوساله گوزن قرمز زير گونه مارال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۲۴ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: آندوتوكسمي و مرگ ناشي از عفونت توام كلبسيلا پنومونيه K1 با اشريشياكلي آنتروپاتوژن در يك راس گوساله گوزن قرمز زير گونه مارال
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوزن قرمز
مقاله اشريشياكلي
مقاله كلبسيلا پنومونيه
مقاله پنوموآنتريت
مقاله آندوتوكسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سيوفي خوجين اميربابك
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي هلان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي صالحي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: قهاري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گوزن قرمز زيرگونه مارال يك گونه در معرض خطر مي باشد. يافته مطالعه فعلي مربوط به يك راس گوساله نر سه ماهه گوزن قرمز زير گونه مارال (Cervus elaphus maral) است كه در منطقه حفاظت شده ارسباران آذربايجان شرقي در مهرماه ۱۳۸۵ تلف گرديد. شش ساعت پس از مرگ در كالبدگشايي پرخوني لاشه همراه با ادم شديد در ريه ها، كبد و روده باريك بويژه ژوژنوم بارز بود. پس از برش دادن ريه ها، مقادير فراوان مايع سروزي كف آلود صورتي رنگ از سطح برش و برونش ها خارج شد. در بررسي هيستوپاتولوژيك، ريه ها پرخو و در نواحي وسيعي از ريه آلوئل ها انباشته از اكسوداي غني از پروتئين بود. منظره ميكروسكوپيك ريه ها نشانگر شوك ريوي (Shock lung) و ضايعه كبدي شامل پرخوني شديد با آثار جداشدن سلول هاي كبدي از يكديگر (Hepatocytes dissociation) و نكروزتكي (Single cell necrosis) در آنها بود. هيچگونه انگل خوني در داخل گلبول هاي قرمز مشاهده نشد. در كشت باكتريولوژيك كوكوباسيل هاي گرم منفي از كبد و ريه جداسازي گرديد كه با استفاده از آنتي سرم پلي والان و پلي ۴ اختصاصي، اشريشياكلي O20 و O114 و كلبسيلا پنومونيه تيپ K1 به ترتيب از كبد و ريه جدا شد. گزارش حاضر آندوتوكسمي و مرگ گوساله مارال، با سابقه عدم دريافت آغوز و استرس حمل و نقل را بيان مي كند.