سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: دومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بیژن نیک سرشت – واحد تحقیقات مهندسی جنگ جهادسازندگی استان فارس

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که در صنعت با آن مواجه می باشیم خوردگی مواد است که به بیان ساده آن را از انحلال سطوح فلزی در شرایط محیط اطراف، تعریف می نمایند. امار و ارقام نشان میدهند که مخارج سالانه خوردگی در صنایع مختلف بسیار هنگفت بوده و پیشرفت تکنولوژی و لزوم استفاده و بکار گیری مواد در شرایط خورنده تر و پیچید تر در فرایندهای صنعتی باعث می شوند که هزینه های مربوط به خوردگی در سالهای آینده بطور تماعدی افزایش یابند. صنایع دریایی که مواجه با محیط بسیار خورنده آب دریا می باشد نیز همواره مخارج زیاد خوردگی سطوح فلزی بدنه کشتی ها، اسکله ها و غیرور را متحمل می گردد. درحالیکه خوردگی امری اجتناب ناپذیر است. ولی مخارج ناشی ا زآن را می توان کاهش داد که این عمل با بکارگیری روشهای گوناگون حفاظت میسر می گردد از آن جمله می توان روش حفاظت کاتدی با بهره گیری از آند فدا شونده رانام برد که موضوع این پروژه می باشد.
اصولا خوردگی فلز با واکنش الکتروشیمیائی همراه است که طی آن واکنشهای اکسیداسیون و احیاء رخ می دهند.